Kontakti

SIA “Labo namu aģentūra”

Vien. reģ. Nr. 40003716230

Ernesta Birznieka-Upīša 12, Rīga, LV-1050

AS “Swedbank” kods: HABALV22 konts: LV24HABA0551011220739
AS „SEB banka” kods: UNLALV2X konts: LV65UNLA0050005385412 
AS „DNB banka” kods: RIKOLV2X konts: LV29RIKO0002013239724

Klientu apkalpošanas centrs 24/7
Bezmaksas tālr: 80001599
E-pasts: klientuserviss@civinity.lv 

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 24/7

Tālr: 80001599
E-pasts: klientuserviss@civinity.lv 

KVALITĀTES VADĪBAS DIENESTS

Tālr.: +371 6610 2492
Fakss: +371 6738 9291 
E-pasts: kvalitate@civinity.lv

SIA “Labo namu aģentūra”  BIROJA DARBA LAIKS

Pirmdiena – Piektdiena: plkst. 08.30 – 17.30